Obec Milínov
Milínov

Vánoční přání a bilancování

PF

Konec roku je vždy neodmyslitelně spojen s bilancováním o tom, co se v končícím roce povedlo a co nikoliv, či z čeho si případně vzít poučení v roce následujícím a co nás v tom roce příštím čeká.

Konec roku je vždy neodmyslitelně spojen s bilancováním o tom, co se v končícím roce povedlo a co nikoliv, či z čeho si případně vzít poučení v roce následujícím a co nás v tom roce příštím čeká. I já se tedy pokusím bilancovat a plánovat. Z hlediska bilancování to budu mít velmi jednoduché, jelikož v pondělí to byly tři měsíce, kdy jsem byl zvolený starostou obce, a tak se omezím pouze na toto krátké období.   Za toto období se pokusím udělat opravdu velmi věcný přehled toho, co se podařilo:

 • snad vyřešit delší dobu problematicky fungující obecní rozhlas jeho opravou a rozšířením o další hlásiče do části obce, kde nebylo dobře slyšet hlášení;
 • bezmála po dvou letech od dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení zajistit jeho bezproblémové fungování;
 • zahájit stavební řízení na výstavbu místní komunikace v bytové zástavbě;
 • realizovat stavební povolení a kolaudaci rozšířeného plynovodu do zástavbové zóny včetně jeho propojení na stávající plynovod.  Byl to boj o čas, jelikož v případě jednoho dne otálení bychom jako obec byly v prodlení nikoliv 15 měsíců, ale díky nastávající zimně by to mohlo být až 19 měsíců.
 • realizovat údržbu zeleně v obci ve spolupráci s místními hasiči – za což jim patří velký dík a doufám, že se jedná o první vlaštovku budoucí dobré oboustranné spolupráce;
 • realizovat velkou údržbu zeleně a úklid na obecním hřbitově;
 • nejen podat žádost o grant na výsadbu zeleně v obci – osázení gabionové zdi, ale i zrealizovat a podat vyúčtování toho grantu;
 • zrealizovat výměnu čistírny odpadních vod u bytového domu, která byla v havarijním stavu - velké poděkování patří obyvatelům bytového domu za jejich disciplinovanost a pozitivní přístup k nepříjemnostem souvisejících s uzavřením vody atd.;
 • dokončit směnu pozemků s M. Kotorou schválenou zastupitelstvem v roce 2015 - díky tomu má bytový dům svoji vlastní studnu;
 • dokončit s tím související vymezení věcných břemen na soukromých pozemcích, přes které jde vedení vodovodu pro bytový dům a přívod plynu do obce Milínov;
 • dokončit nákup části pozemku pod cestou k hasičské nádrži schválenou zastupitelstvem začátkem roku 2019. Nyní je již celá komunikace k hasičské nádrži ve vlastnictví obce.
 • realizovat nezbytné administrativní kroky s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci rybníku „Na Radosti“, včetně realizovaného výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací. Dále v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí došlo k úpravě projektu – vedení vypouštění rybníku přes původní pozemek Václava Lopaty, který se podařilo geometricky oddělit a tento pozemek koupit do vlastnictví obce.
 • podat žádost o dotaci na posílení vodního zdroje a zvýšení kapacity úpravny vody na Státní fond životního prostředí;
 • vyúčtovat dvě dotace (Plzeňský kraj a WififorEU) na realizovanou pokládku optického kabele v části obce v roce 2018;
 • dokončit 1. etapu rekonstrukce garáží „U Pavlů“ a podat vyúčtování dotace na Plzeňský kraj;
 • podat vyúčtování dotace na provoz prodejny v obci Milínov – velké poděkování patří paní Kovářové, za přípravu správných a komplexních podkladů;
 • a řada dalších již drobných záležitostí.

V souvislosti s výše uvedeným je potřeba poděkovat zastupitelům za jejich odvedenou práci za toto období - a že to toho ve finále bylo dost. Mimo tento rámec musím  a chci ještě zmínit dvě skutečnosti, které mě potěšily, je dobré je v rámci tohoto bilancování zmínit a možná budou pro mnohé z nás i inspirativní. Tou první je, že jsem při procházce ze Šťáhlavic potkal na cestě v lese Pavla Šmídta, jak ze své vlastní iniciativy uklízí vyhozené pneumatiky od osobního automobilu v příkopě (poměrně velké množství a určitě ti z vás, kteří tudy jezdíte, jste je míjeli stejně jako já). Pro mě je to krásný příklad lidskosti, nezištnosti a odpovědnosti k přírodě a našemu okolí. Pavle, děkuji!!!  Druhý příklad je příkladem statečnosti, kdy Míra Kotora možná nevěda nebezpečnosti jeho kroků šel zkontrolovat, co se to děje v horním sále Hasičského klubu, kde vyplašil zloděje a potkal se s ním „z očí do očí“  na venkovním schodišti: Míra s rukama v kapsách a mladý nenechavec s montpákou v ruce – vše dobře dopadlo – zloděj se lekl a utekl a Míra je zdráv. Míro, děkuji a příště už buď opatrnější!

Na závěr ještě představím několik věcí, které se v příštím roce začnou realizovat nebo se snad podaří jejich celková realizace:

 • Výstavba chodníku od zástavbové zóny až na křižovatku u Brůhů včetně vybudování v této trase nového veřejného osvětlení a položení vedení optického kabelu.
 • Zahájení stavebních prací na rekonstrukci rybníku „Na Radosti“ včetně sadové úpravy celého prostranství. A pokud budeme úspěšní s podanou žádostí na druhou etapu rekonstrukce, tak možná i dokončení celkové rekonstrukce rybníku.
 • Dokončení rekonstrukce garáží u Pavlů – realizace stropů a tím vznik nových prostor pro milínovské hasiče a technické zázemí pro OÚ.
 • Realizace společného územního a stavebního povolení na 1. etapu výstavby vodovodu v části obce „Na Radosti“ + stavební povolení na nový vodní zdroj.
 • Realizace územního řízení na dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení a pokládku optického kabelu ve zbývající části obce.
 • Příprava projektu na výstavbu obecního multifunkčního sportovního hřiště.
 • Výsadba nových stromů v okolí obce s využitím zdrojů SFŽP či AOPK.
 • Dokončení převodu pozemku ze Státního pozemkového fondu, který se od doby KPÚ nepodařilo převést do vlastnictví obce, a na tomto pozemku následně realizovat výsadbu zeleně, která sníží větrnou erozi.
 • Od následujícího roku bude možné poplatky na obci hradit kartou a zároveň bude možné na OÚ vybrat prostřednictvím platební karty hotovost do výše 3 000 Kč, a to prostřednictvím služby Cash Back zcela bez poplatku. Poplatky jsou účtovány na vrub obce. 
 • Dovolí-li nám to epidemiologická situace, tak máme na příští rok naplánovaná dvě setkání seniorů, a to v úterý od 14:00 v Hasičském klubu s malým občerstvením. Už nyní se s místostarostkou těšíme na setkání s vámi.
 • Dále připravujeme spolu s místostarostkou další dvě novinky, ale ty se zatím nepodařilo dotáhnout do podoby vhodné ke zveřejnění, a tak mějte trpělivost, ale v obou případech se jedná o věci související s rozšířením drobných služeb pro občany obce.

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné Vánoce a zejména spokojený rok 2021 prožitý ve zdraví. Dle Zprávy o štěstí ve světě vydané Institutem výzkumu štěstí v Kodani zjišťujeme, že nejšťastnější země silně vnímají pospolitost a že nejšťastnější mají někoho, na koho se mohou v horších časech spolehnout a tak Vám přeji, aby jste měli kolem sebe spousty přátel a lidí na které se můžete obrátit o pomoc a spolehnout.  V příštím roce budu se těšit na setkání s vámi.

Pavel Moulis

starosta obce

Datum vložení: 23. 12. 2020 10:39
Datum poslední aktualizace: 23. 12. 2020 10:54
Autor: Pavel Moulis

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Přístup k internetu

 

internet

Interaktivni mapa

Mapa